Internia

Personvernsvilkår

Sist oppdatert 31/05/2021

1 Formålet med behandlingen av personopplysninger

1.1 Behandling av personopplysninger for å kunne levere Ntec Media AS sine tjenester

Internia er en tjeneste som forenkler en-til-mange kommunikasjon på SMS. For å kunne bruke tjenesten er det nødvendig å aktivere en brukerkonto.
Ved opprettelse av brukerkonto spør vi etter:

  • - Navn
  • - Epost
  • - Telefonnummer


Disse opplysningene brukes til å levere tjenesten til deg som bruker og for å kommunisere med deg og bedriften du representerer. Du kan når som helst deaktivere kontoen din. Opplysningene som du har gitt oss og delt gjennom bruk av tjenesten vil bli lagret så lenge det er nødvendig, og i inntil 1 år etter at din brukerkonto er avsluttet.


Vår behandling av dine personopplysninger har grunnlag i GDPR art. 6 (1) f), og vår berettigede interesse i å kunne følge opp og administrere våre kundeforhold.

1.2 Behandling av personopplysninger for markedsføringsformål

Formålet med behandlingen er å nå ut til eksisterende, potensielle og tidligere kunder for å markedsføre våre tjenester.


Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er samtykke. For eksisterende kunder har behandlingen grunnlag i markedsføringslovens (mfl.) § 15 tredje ledd hvor det er gjort unntak for forhåndssamtykke til elektronisk markedsføring for «eksisterende kundeforhold». Vi har dokumenterte tiltak og rutiner som sikrer at databasen som brukes til markedsføringsformål har grunnlag i enten samtykke eller mfl. § 15 tredje ledd.

1.3 Behandling av personopplysninger om samarbeidspartnere og leverandører

Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos samarbeidspartnere og leverandører, med formål om tjenestelevering og tjenesteutveksling. Personopplysningene som behandles er navn, telefonnummer, adresser, e-postadresser og fakturainformasjon. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er avtalen vi har med de enkelte samarbeidspartnere og leverandører.

1.4 Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi bruker cookies/informasjonskapsler på våre hjemmesider; internia.no. Formålet med å bruke cookies/informasjonskapsler er å forbedre vårt tjenestetilbud gjennom å analysere brukeradferd.

2 Sikkerhet

Vi har dokumenterte tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene behandles på en måte som sikrer konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet.

3 Mottakere av personopplysningene og bruk av underleverandører

Vi gir ikke dine personopplysninger videre til tredjeparter, med mindre slik utlevering følger av rettslige forpliktelser for virksomheten.


Ntec Media AS benytter underleverandører (databehandlere) for enkelte administrative oppgaver. For de tilfeller at vi deler opplysningene med databehandler er behandlingen av personopplysninger sikret gjennom databehandleravtaler. Databehandleravtalene sikrer at personopplysningene ikke brukes til annet formål og at behandlingen oppfyller kravene i GDPR.


Dersom vi skulle benytte underleverandører som er lokalisert utenfor EU, sørger vi for gyldig rettslig grunnlag for overføringen av personopplysninger utenfor EU, som f.eks. EU’s standardkontrakter.

4 Dine rettigheter

Ved å henvende deg til oss (se kontaktinformasjon under) kan du kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av dine personopplysninger.


Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.


Du kan også klage til Datatilsynet over vår behandling av dine personopplysninger.

6 Oppbevaringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Dette innebærer at vi lagrer opplysningene så lenge din brukerkonto eksisterer, og i inntil 1 år etter at kontoen avsluttes.


Vi vil ikke lagre personopplysningene ut over dette, med mindre det eksisterer annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.

7 Kontaktinformasjon til behandlingsansvarlig

Kontakt oss dersom du har spørsmål til hvordan Ntec Media AS behandler personopplysninger, eller dersom du ønsker å utøve dine rettigheter:


Ntec Media AS
Org. nr. 913 480 295
Hellandsveien 173
8270 Drag
[email protected]

Gå til toppen