Internia

Brukervilkår

Sist oppdatert 31/05/2021

Internia er en digital plattform som bidrar til å forenkle hverdagen til bedrifter og organisasjoner gjennom en rekke tjenester som inkluderer, men ikke er begrenset til, SMS-tjenester.


De følgende vilkårene gjelder for din bruk av tjenesten. Tjenesten er levert av Ntec Media AS, org.nr. 913 480 295. Henvisninger til «vi» og «oss» i det følgende viser til selskapet Ntec Media AS

1 Ansvar for innhold

Vi er ikke ansvarlig for innholdet som deles gjennom tjenesten. Du er selv ansvarlig for at innholdet som du deler ikke:

  • - Er misvisende, villedende eller på andre måter feilaktig;
  • - Krenker noen andres opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter;
  • - Utgjør sensitive personopplysninger;
  • - Virker støtende eller krenkende


Innhold som faller inn under noen av de ovennevnte kategoriene vil kunne bli fjernet fra tjenesten etter foregående varsel. Kontoen kan også bli deaktivert midlertidig eller permanent ved brudd på denne bestemmelsen. I tillegg vil du holdes ansvarlig for eventuelle krav fra tredjeparter som oppstår på grunn av innholdet du har delt gjennom Internia.

Dersom du har grunn til å anta at din konto er misbrukt av andre, plikter du å informere oss om dette.

2 Personopplysninger

For å kunne levere tjenesten trenger vi å registrere enkelte personopplysninger om brukerne, slik som navn og kontaktopplysninger. Vi behandler personopplysninger i henhold til vår personvernerklæring.


Brukerne av tjenesten avgjør selv hvilke opplysninger som deles gjennom tjenesten. Tjenesten er ikke ment for å dele sensitive personopplysninger.


Vi bruker i tillegg informasjonskapsler (cookies) for å tilpasse tjenesten til brukeren. En fullstendig oversikt over alle informasjonskapslene vi bruker finner du her.

3 Brukerlisens

Vi eier alle rettighetene til tjenesten.


Brukerne av tjenesten er ved aksept av disse vilkårene gitt en bruksrett til tjenesten, begrenset til de funksjonene som er gjort tilgjengelig for brukerne til enhver tid. Bruksretten gir ikke rett til å modifisere, reprodusere, kopierer eller etterligne programvaren eller øvrige deler av tjenesten.

4 Oppsigelse

Du kan når som helst avslutte tjenesten ved å deaktivere kontoen.

5 Henvendelser

Odd Levi Paulsen
+47 984 07 676
[email protected]

Ntec Media AS
Org. nr. 913 480 295
Hellandsveien 173
8270 Drag

Gå til toppen